Almedalen. Vad blir fackets roll om du förhandlar lönen själv?

Almedalen. Vad blir fackets roll om du förhandlar lönen själv?
Vad ger mest pengar till medlemmarna - kollektiva eller individuella löneförhandlingar? Åsikterna gick isär mellan fackförbunden som deltog på Saco:s debatt i Almedalen. Foto: Christer Barregren

Det blev en het debatt när Saco i går anordnade ett seminarium om facket och lönebildningen. Kollektiv eller individ? Villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig mellan fackförbunden och därmed åsikterna om hur löneförhandlingar ska ske.

Saco:s egna ekonomer menade att det finns ett samband mellan att de som har individuella lönesamtal med chefen har högre lön än de som inte har det.

Byggnadsarbetarnas ordförande Hans Tilly hävdade att det var tvärtom: genom att hålla ihop och förhandla kollektivt har de lyckats bättre i löneförhandlingarna än andra.

Sifferlöst avtal

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som deltog i panelen, lyssnade intresserat eftersom Vårdförbundet för första gången har tecknat ett sifferlöst avtal där de lokala och individuella lönesamtalen kommer att bli mycket viktiga.

– Vi vill bejaka den individuella lönebildningen, men nu är det upp till bevis för arbetsgivarna att visa att det fungerar och att våra medlemmar får en bra löneökning, sade hon.

Vad ger mest?

Edel Karlsson Håål, som är ordförande för Saco-S, ansåg att de har skapat ett större totalt löneutrymme genom att använda sig av individuell lönebildning, där den enskilda arbetstagaren själv förhandlar sin lön och har årliga lönesamtal med sin chef. Hans Tilly stod för en helt annan åsikt:

– Att enstaka personer kan få mer är ju på bekostnad av att det stora flertalet får mindre. För oss är det väldigt viktigt att prata om kollektivet.

Lönen en morot för utveckling

Sineva Ribeiro höll inte med om att löneökningar för enskilda individer skulle hålla nere det stora flertalets löner.

– Lön är också en morot för utveckling. Jag tror att vi måste släppa fram dem som vill utvecklas. Att säga att alla skulle ha det lika dåligt är bara ett sätt för våra arbetsgivare att hålla nere lönerna.

Sineva Ribeiro sa också att eftersom vården – till skillnad från byggbranschen – är en verksamhet där man alltid ska spara pengar, så måste Vårdförbundet förhandla utifrån andra utgångspunkter.

– Vår kunskap bidrar till att utveckla vården och spara pengar och det ska ge våra medlemmar bättre löner.

Vad ska facket göra?

Att facket i dag måste vara mycket mer än en organisation som förhandlar löner var de tre debattdeltagarna i alla fall överens om.

– Det handlar inte bara om lönen, vi jobbar för bättre villkor när det gäller arbetstider, arbetsmiljö och för att utveckla våra yrken. Dessutom ska vi vara ett stöd för medlemmarna och kunna ge dem råd i olika situationer, sa Sineva Ribeiro.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida