Almedalen. Vinst i vården – bra eller dåligt för kvinnor?

Almedalen. Vinst i vården – bra eller dåligt för kvinnor?
Catrin Matsson (C), Linda Snecker (V), Gertrud Åström och Åsa Moberg debatterade vinst i vården ur ett feministiskt perspektiv. Foto: Helena Mirsch

Fyra feminister och två helt skilda åsikter. Det blev en rapp och livlig debatt om vinster i vården i Almedalen på torsdagsmorgonen.

Författaren och samhällsdebattören Åsa Moberg ger inte mycket för den offentliga sektorn som arbetsgivare. Det är stora, stelbenta organisationer som betalar låga löner och har dåliga villkor för de kvinnliga cheferna.

– Och varför är det mer rätt att tjäna pengar på läkemedel och journalsystem där männen dominerar stort än att tjäna pengar på vård och omsorg som till stor del utförs av kvinnor?

Barnmorskor som startar eget

Åsa Mobergs debattartikel om vinster i vården som en jämställdhetsfråga var utgångspunkten när Vänsterpartiet bjöd in till debatt i Almedalen på torsdagsmorgonen. Replikerna smattrade lika ihärdigt som regnet mot tältduken över en stor och intresserad publik som deltog aktivt med applåder, kommentarer och protester.

I panelen fanns två feminister som tydligt tog ställning mot vinster i välfärden – Linda Snecker från Vänsterpartiet och Gertrud Åström för Sveriges kvinnolobby – och två som förespråkade vinstdrivande företag i vården. Den ena var Åsa Moberg, den andra Catrin Matsson, vice ordförande för Centerkvinnorna:

– Så fort man pratar om kvinnor som tjänar pengar ifrågasätts det, men jag har träffat många logopeder och barnmorskor som startat eget och känner att de äntligen kan förverkliga sina drömmar och utveckla sina visioner, sade Catrin Matsson.

De stora företagen dominerar

Vänsterpartiets Linda Snecker kontrade snabbt:

– Det låter ju härligt med små kvinnliga företagare som utför kvalitativ vård och har det bra. Men det är inte den värld vi lever i. Det är Carema, Praktikertjänst och Capio som har den privata vården i sitt grepp och där är det männen som styr.

Catrin Matsson hävdade dock att det är fler kvinnor i ledningsgrupperna i de större vårdföretagen än i företag i allmänhet och att Praktikertjänst består av en majoritet kvinnor.

– Jag har svårt att se det solidariska med att låta en stor grupp kvinnor slita för att ett fåtal kvinnor i toppen ska tjäna pengar, svarade Linda Snecker.

Lön och arbetsmiljö

Men Catrin Matsson pekade på att kvinnor som arbetar inom privat vård trivs bättre, har högre löner och många gånger bättre arbetsmiljö.

– Driver du ett företag måste du vara rädd om din personal för det är dyrt att ha personal som inte mår bra, sade hon.

Gertrud Åström, ordförande för Sveriges kvinnolobby, menade att det är vårdens styrsystem som är problemet.

– Kvinnor som startar ett litet vårdföretag kommer att utsättas för offentlig upphandling och då kommer de att förlora. Det är män i de stora företagen som tjänar pengar med dagens system. Vill vi ha kvar den här möjligheten för kvinnor att driva egna vårdföretag måste vi titta på den offentliga upphandlingen.

Vården saknar resurser

Panelen var överens om att dagens upphandlingssystem missgynnar de mindre företagen och behöver ses över, och att det kan bli väldigt fel när politikerna väljer utförare utifrån lägsta anbud.

– Det största problemet är politikerna som inte tillåter vården att få kosta. De ideella vårdföretagen avstår i dag från att lägga anbud eftersom de vet att de inte kan bedriva en god vård till de ramar som politikerna har satt, sade Åsa Moberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida