”Ambulansen är Kommunals område”

8 december 1997

NORRBOTTEN. Ambulanserna är Kommunals område. Så klart och tydligt uttrycker sig arbetsgivaren i Luleå-Bodenområdet och anställer därför enbart ambulanssjukvårdare. Konsekvensen blir att sjuksköterskor hindras att söka tjänster. Inom andra förvaltningar i Norrbotten och på många håll i övriga Sverige finns det sjuksköterskor i ambulanserna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida