Ambulansen lämnade man med hjärnblödning

Ambulansmännen trodde att mannen var berusad. Inte heller nästa ambulans tog med sig mannen. Två dygn senare upptäcktes en blödning innanför skallbenet.

7 oktober 2002

När och på vilket sätt patienten fick sin skallskada har inte gått att säkert fastställa.

Den vid tillfället 37-årige mannen har anmält ambulanspersonalen för att ha äventyrat hans tillstånd genom att vid två tillfällen ha vägrat honom ambulanstransport till sjukhus. I sin anmälan hänvisar han till en redogörelse för händelserna från sin före detta hustru.

Hon berättar att exmaken kom till hennes bostad strax efter lunchtid för att hämta deras son. Enligt hustrun var han inte onykter. Däremot luktade han gammal sprit. I väntan på att sonen skulle bli färdig gick mannen ut för att få en nypa luft. En stund senare hittade exhustrun honom medvetslös utanför bostaden.

Ambulansmännen vägrade enligt kvinnan att ta med exmaken. Detta trots att hon och hennes sambo påpekade att exmaken nyligen hade varit uppe i lägenheten och att han då hade varit nykter.

Exmaken blev av anhöriga hemkörd till sin bostad. På kvällen tillkallades ambulans på nytt. Inte heller då fördes mannen till sjukhus.

I sitt yttrande till Ansvarsnämnden bestrider personalen i den första ambulansen att de skulle ha handlat felaktigt. När de försökte kommunicera med mannen fick de inget riktigt svar. Men de bedömde det som en vanlig fylla som inte krävde sjukhusvård.

Att de skulle ha vägrat ta med honom förnekar de. De kom överens med de anhöriga om att dessa skulle ta hand om mannen och ha honom under uppsikt.

Personalen i den andra ambulansen beskriver i sitt yttrande till Socialstyrelsen hur de fann mannen sovandes i en soffa. De väckte honom och frågade hur han mådde. På ett klart och tydligt sätt svarade han att han mådde bra men att han var trött på grund av ett kraftigt bakrus. Tre gånger frågade de mannen om han ville följa med till sjukhus. Varje gång fick de ett klart och tydligt nej till svar.

Fallet är även anmält till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Styrelsen anser att personalen i den första ambulansen inte följt de av verksamhetschefen fastställda rutinerna. De kontrollerade puls, pupiller, andningsfrekvens och medvetandenivå men inte blodtryck. Knappt tio minuter senare rapporterades uppdraget vara färdigt, utan att någon kontakt tagits med läkare eller sjukvårdsupplysningen eller att patienten signerat i journalen.

De har därmed brustit i säkerheten, anser styrelsen vars bedömning delas av Ansvarsnämnden som ger ambulansmännen en erinran.

Varken Socialstyrelsen eller Ansvarsnämnden finner någon anledning att kritisera personalen i den andra ambulansen.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1594/01:a1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida