Ambulanssjuksköterskor dåliga på att tolka ekg

Ambulanssjuksköterskor dåliga på att tolka ekg
Prehospitala ekg kan rädda liv, men kunskapen hos ambulanssjuksköterskor är bristfällig, visar en ny svensk studie.

Bara drygt vartannat svar var i genomsnitt rätt vid ett test om ekg-tolkning. Det visar en svensk uppsats som publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

16 juli 2015

Det är ambulanssjuksköterskorna Kristofer Kander och Kristoffer Werner vid högskolan i Borås som i sin magisteruppsats testade kunskapen hos 132 ambulanssjuksköterskor i västra Sverige.

De fick beskriva vad olika ekg-bilder visade och sedan svara på en enkät. Ambulanssjuksköterskorna hade i snitt 54 procent rätt på testen. De identifierade 46 procent av de ekg som talade för akut hjärtinfarkt. Det ekg som visade ett ventrikelflimmer misstolkade 14 procent.

Hjärtsjukvård viktig erfarenhet

Varken utbildning eller erfarenhetsnivå vad gäller ambulanssjukvård och omvårdnad bidrog till bättre resultat. Det enda som tycktes ha någon betydelse för kunskapsnivån var tidigare erfarenhet av akut hjärtsjukvård.

Uppsatsen höll så hög nivå att den senare publicerades som vetenskaplig artikel i European journal of cardiovascular nursing.

Behövs mer utbildning

Ekg är ovärderligt i prehospital miljö och används för diagnostik, handläggning och val av sjukhus. Vid en akut hjärtinfarkt kan ett korrekt tolkat prehospitalt ekg vara livsavgörande.

– Resultatet av studien visar att det finns behov av mer utbildning inom ekg-tolkning i ambulanssjukvården. Den nuvarande rutinen, där prehospitalta ekg skickas till sjukhus för tolkning, är en fortsatt nödvändighet, säger Kristoffer Werner i ett nyhetsbrev från Högskolan i Borås.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida