Amerikansk idé som fått svensk prägel

Health Adventure, Hälso-Äventyr, är sedan länge ett begrepp i USA.

11 augusti 1997

I dag finns över hundra så kallade science centers och science museums för barn i USA. Alla bygger på samma idé – Hands On! Det vill säga att barnen genom avancerad teknik, simulatorer, multimedia, video, och med sina olika sinnen får se, höra och känna hur kroppen fungerar.

Robert Crown Center i Illinois, Health Adventure i Asheville, North Carolina och Epcot Center i Florida är några av de mest kända. 

För Sverige har dessa amerikanska modeller fungerat som inspirationskällor. Hälsoäventyret Oasen i Vara, knutet till Skaraborgs läns landsting, var först i landet med att utveckla en speciell metodik för hälsoundervisning.

I Oasens fotspår har så Äventyret Hälsan och Hälsopedagogiska program, HÄPP, i Stockholms läns landsting vuxit upp.

Men även om den pedagogiska grundidén i de svenska äventyren i mångt och mycket är gemensam med de amerikanska förebilderna – dramatiseringen av budskapet, vissa tekniska attiraljer som hjälp i programmen – så är det mycket som skiljer dem åt. De svenska modellerna har inte tagit fasta på det tekniska och ”häftiga” utan satsar mer på dialog och väl förberedda besök.

När det i USA är vanligt att grupper på mellan 80 och 200 barn samtidigt kommer på besök, inriktar sig de svenska motsvarigheterna på att ta emot högst 10–15 barn per ledare och på personliga samtal och kontakt med varje barn.

Medan det i USA är vanligt att barnen inte alls får någon hälsoundervisning i skolan och lärarna således förlitar sig på att ett studiebesök på ett Health Adventure ska täcka behovet, så förbereds och utvecklas den svenska hälsopedagogiken alltid i dialog mellan hälsopedagogen och den besökande klassens lärare. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida