Amning skyddar mamman från diabetes

Åldersdiabetes kryper allt längre ner i åldrarna, men nu visar en stor amerikansk studie att lång tids amning minskar mammornas risk att drabbas.

Förvånande och fascinerande. Studien är ett oerhört imponerande arbete som öppnar ett helt nytt forskningsfält. Immunologin i samband med amning är betydligt mer raffinerad än vi har förstått, kommenterar Lars Å Hanson, barnläkare, amningsexpert och professor emeritus i klinisk immunologi vid Göteborgs universitet den amerikanska forskningen.

Forskningsresultaten som är publicerad i jama, Journal of the American Medical Association, bygger på två välkända amerikanska studier som har följt sjuksköterskor i många år. Den första studien startade 1976 (Nurses health study) och i den ingår 121700 kvinnor, den andra omfattar 116 671 kvinnor och startade 1989 (nhsii).

Ur det stora materialet har forskarna analyserat om och hur mycket kvinnorna har ammat sina barn och satt det i relation till deras risk att få typ 2-diabetes. När alla andra riskfaktorer hade räknats bort kunde forskarna konstatera att ju mer en mamma ammade desto mer minskade hennes risk att utveckla typ 2-diabetes.

Hos kvinnor som bara hade fått ett barn och inte hade ammat mer än sex månader såg forskarna ingen skyddseffekt. Men sedan ökade effekten för varje år av amning, både vid hel- och vid delamning, men mest vid helamning. 15 år efter amningen var den skyddande effekten borta.

Att amning skyddar barnet mot olika sorters infektioner vet vi sedan tidigare. Bevisen för att amning långsiktigt minskar risken för en del infektioner blir också allt fler. Det finns även studier som talar för att amning skyddar barnet mot sjukdomar i vuxen ålder, som övervikt, åderförkalkning, högt blodtryck och åldersdiabetes.

– Men att amning påverkar inflammationsprocessen hos mamman är något helt nytt. Nu har vi anledning att leta efter ännu fler effekter som amning har på mamman, säger Lars Å Hanson.

Att forskarna dessutom upptäckte att risken för diabetes typ 2 ökade om kvinnorna hade slutat amma med hjälp av mediciner tycker han är värdefullt att känna till.

Med sina nära 240000 kvinnor är studierna nhs och nhs
ii bland de största prospektiva studier i världen som undersöker riskfaktorer för kronisk sjukdom hos kvinnor. Forskningen bedrivs vid ett flertal universitet och forskningsinstitut, däribland Harvard medical school och Harvard school of public health.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida