Amningsfrekvens i topp ? men regionala skillnader

Så gott som alla barn födda i Sverige ammas när de är en vecka gamla. Och fortfarande vid sex månaders ålder ammas nästan tre av fyra helt eller delvis. Men skillnaderna mellan olika kommuner är stor.

9 november 2004

Det visar statistik över amningen av barn födda 2002, som Socialstyrelsen redovisar idag.

Amningsfrekvensen i Sverige är hög i en internationell jämförelse. 98 procent av de veckogamla barnen ammas. Och ännu vid 6 månaders ålder får nästan vart tredje barn all sin föda via amningen.

Men det finns skillnader mellan länen och också mellan olika kommuner i samma län. Medan nästan 74 procent av de halvårsgamla barnen i Köping i Västmanland ammas helt eller delvis, gäller samma sak bara för 33 procent av barnen i Norberg i samma län. Det är för övrigt den lägsta redovisade siffran för en kommun i hela landet.

Flest halvårsgamla barn ammas i Stockholms län, 78,5 procent, medan motsvarade tal i Örebro är under 66 procent, lägst i landet.

En landsomfattande statistik över amning började föras i mitten 1960-talet. Då sjönk amningsfrekvensen stadigt ? botten nåddes i början av 1970-talet då bara 30 procent av barnen helammades vid två månaders ålder. I dag får omkring 80 procent av de två månader gamla barnen all sin föda via amning.

Sedan mitten av 1990-talet ligger amningsfrekvensen (gäller barn som ammas helt eller delvis) rätt stadigt på drygt 90 procent för två månader gamla barn, drygt 80 procent för dem som är fyra månader och drygt 70 procent för halvåringarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida