Analys av lönesystemet

8 december 1997

En nationell analys ska göras av vilka positiva och negativa konsekvenser det individuella lönesystemet fått för föräldralediga och långtidssjukskrivna. Önskemålet kom från den lokala avdelningen i Skåne och hade fått bifall från förbundsstyrelsen. De lokala avdelningarna uppmanas redan nu att uppmärksamma eventuella konsekvenser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida