Andra yrken lockar Vårdförbundets medlemmar

Den vanligaste orsaken till att medlemmar lämnade Vårdförbundet i Skåne är att de gick över till annan verksamhet.

1 april 2003

Det visar en ny enkätundersökning som Vårdförbundet Skåne gjort. I stället för att arbeta som biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska söker man sig till läraryrket, läkemedelsföretag eller IT-området.

”Det handlar om ledarskapet”

– Det handlar om lön och om ledarskap. Många av medlemmarna säger att de vill utveckla vården men att de inte tillåts ta egna initiativ. Det är hemskt att folk har kunskap som behövs men som ingen efterfrågar, säger Berit Larsson, Vårdförbundet vice ordförande i Skåne.

Berit Larsson menar att arbetsgivaren skulle tjäna på att satsa på sin personal. I stället för att som i dag hyra in sjuksköterskor för dyra pengar borde sjukhusen försöka behålla de redan anställda.

Fler specialister tros lämna yrket

Av de 500 som lämnade Vårdförbundet i Skåne 2002 gjorde 100 det eftersom de bytte yrke. Andra gick i pension, flyttade eller valde att avsluta sitt medlemskap av andra skäl. Siffrorna ligger på ungefär samma nivå som under 2001.

Trots det begränsade underlaget tycker Berit Larsson sig  se en tendens till att fler specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker byter yrke nu.

Vad kan Vårdförbundet göra?

– Ja vi kan ta fram fakta som vi gjort. Men ibland undrar man hur mycket fakta som krävs för att någonting ska hända, säger hon.

Arbetsgivaren är medveten om att många är missnöjda.

– Att de lämnar oss är helt klart ett underbetyg. Vi har i den nya politiska majoritet som valdes i höstas kommit fram till att alla personalgrupper måste trivas bättre så att färre slutar, säger Bengt Göran Hansson, politiskt ansvarig för personalpolitiken i Region Skåne.

Han säger att förändringen kommer att ta tid. Att alla anställda ska ha ett medarbetarsamtal med sin chef under året är ett steg, ett annat att arbeta fram en ny chefspolicy.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida