Ändrad rutin vid prostatacancer

3 februari 2016

Akademiska sjukhuset i Uppsala är först ut i Skandinavien att på bred front kombinera ultraljud och magnetkamera för att effektivare diagnosticera svåråtkomliga former av prostatacancer. Drygt 80 män har undersökts hittills och under 2016 kommer fler att omfattas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida