Anestesiologi

2 november 1998

Författare Mikael Bodelsson, Dag Lundberg, Bengt Roth, Mads Werner
Titel Anestesiologi
201 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 360 kronor
ISBN 91-44-00727-2

På senare år har en rad nya anestesi-, bedövningsmedel och övervakningsmetoder blivit vanliga inom anestesiologin. Samtidigt har kunskapen inom den perioperativa medicinen ökat. Författarna, som de senaste tio åren undervisat blivande läkare i anestesiologi, ansåg det därför nödvändigt att skriva en ny, uppdaterad lärobok i anestesiologi för blivande läkare och sjuksköterskor under vidareutbildning.

Eftersom undervisningen numera ofta sker enligt principen problembaserad inlärning har boken anpassats till den undervisningsmodellen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida