Anestesiologi

2 november 1998

Författare Mikael Bodelsson, Dag Lundberg, Bengt Roth, Mads Werner
Titel Anestesiologi
201 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 360 kronor
ISBN 91-44-00727-2

På senare år har en rad nya anestesi-, bedövningsmedel och övervakningsmetoder blivit vanliga inom anestesiologin. Samtidigt har kunskapen inom den perioperativa medicinen ökat. Författarna, som de senaste tio åren undervisat blivande läkare i anestesiologi, ansåg det därför nödvändigt att skriva en ny, uppdaterad lärobok i anestesiologi för blivande läkare och sjuksköterskor under vidareutbildning.

Eftersom undervisningen numera ofta sker enligt principen problembaserad inlärning har boken anpassats till den undervisningsmodellen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida