Ångest kan leda till förändring

4 november 2005

Ångesten i arbetslivet har ökat. Den slutsatsen drar organisationspsykologen Curt Anderssons i avhandlingen Ångest i organisationen: Möten mellan konsult och organisation. Under flera års tid har han studerat två organisationer som har haft problem med ledarskap och relationer. Typiskt för ångestfyllda organisationer är en diskrepans mellan de anställdas och ledningens bild av arbetsplatsen. Till exempel om mål, gränser för arbetsuppgifterna, frihet för de anställda eller hur chefen sköter sitt arbete.

I de två studerade organisationerna gick det på olika sätt.

– I den ena användes ångesten som drivkraft. Personalen fick klaga och kunde gå vidare. I den andra la chefen locket på, och där blockerade ångesten den fortsatta utvecklingen, säger Curt Andersson.

Avhandlingen kan beställas av: curt.andersson@htu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida