Ångest som drivkraft

4 februari 2002

Författare Paul Moxnes 
Titel Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen
341 sidor 
Förlag Natur och Kultur 2001 
Cirkapris 385 kronor 
ISBN 91-27-08252-0

Se ångesten som energi och som vägen till kunskap och ta vara på och använd den för att utvecklas och växa. Det är den röda tråden i den här boken. Paul Moxnes, norsk professor i organisationspsykologi, har skrivit en fackbok som kan läsas nästan som en roman. Att författaren utgår från sig själv och sina egna upplevelser och erfarenheter ger ett tilltal som inbjuder läsaren till ett personligt samtal om det allmänmänskliga i ångesten. Han ser den som en positiv kraft och inte som ett symtom på psykisk sjukdom, och vänder sig därmed mot den syn som har varit gängse de senaste decennierna. 

Boken är en reviderad utgåva av Vardagens ångest som kom för tio år sedan. Den och flera andra av hans böcker finns översatta till svenska. Författaren ger en bred psykologisk och filosofisk bakgrund till ångestbegreppet. Han redogör även för andra grundläggande individual- och gruppsykologiska begrepp som: försvarsmekanismer, kommunikationsnivåer och grupprocesser. Hela tiden med referenser till psykologiska och filosofiska teoretiker. Genom att författaren beskriver sin egen väg genom psykologins olika områden, perspektiv och verksamhetsfält får läsaren en bild av hur synsätt och trender inom området har växlat sedan 1960-talet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida