Anhörigvårdare

9 april 2001

Författare Marit Kirkevold och Karen Strømsnes Ekern (red)
Titel Familien i sykepleiefaget
262 sidor
Förlag Gyldendal 2001.
Cirkapris 290 norska kronor
ISBN 82-4171-142-5

Cirkeln är sluten, hemmet är åter den plats där allt fler vårdas. Och de vårdas i allt större utsträckning av sina anhöriga. Den här antologin handlar om de anhörigas – familjens – behov av stöd, vägledning och avlastning. Den innehåller tre delar: en historisk tillbakablick, ett avsnitt om sjukvård i hemmet i klinisk praktik och ett om teoribildningen kring problemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida