Tänk med hjärtat, chefen!

Tänk med hjärtat, chefen!
Det är för mycket på spel i vården för att höga chefer ska kunna undslippa etiskt ansvar, säger Erica Falkenström. Foto: Jenny Kallin

Etik är en bristvara där beslut om vården fattas. Det har Erica Falkenström sett i sin forskning. Hon tycker att höga chefer och ledare ska ställa sig frågan: Vilken människa vill jag vara?

9 oktober 2018

Erica Falkenström har intervjuat representanter för vårdens allra högsta ledningar och kommit fram till att landstingspolitiker, opolitiska tjänstemän och höga chefer i vården inte tar tillräckligt stort etiskt ansvar i beslutsprocesserna. ?

— De säger sig vilja ta ett etiskt ansvar. Men i praktiken talar de inte med varandra om etiska värden vid beslut, budget- och reformarbete. De gör inga etiska prioriteringar, konsekvensanalyser och etiska bedömningar. Det framgår tydligt av våra forskningsresultat, säger Erica Falkenström.

??Hon, som är etikforskare och organisationspedagog vid Stockholms universitet, har tillsammans med Anna T Höglund, docent i etik vid Uppsala universitet, studerat hur det etiska ansvarstagandet fungerar bland beslutsfattare i vården. Ett projekt finansierat av Afa försäkring. ?

Trots sin stora makt över vårdens villkor förlitar sig de högsta beslutsfattarna framför allt på lagstiftning och på att det finns ett etiskt ansvarstagande längre ner i organisationen, visar deras forskning. ??

Erica Falkenström efterlyser etisk kompetens hos beslutsfattarna; att kunna identifiera etiska värden som trygghet, patientsäkerhet, mänsklig värdighet, jämlikhet och rättvisa. Och att förstå när de värdena är hotade och kunna ta ansvar för dem, i handling.?

— Ju mer makt, desto större krav på etisk kompetens egentligen. För du påverkar andra människors liv och hälsa och kan rasera verksamheter med dina beslut, vilket drabbar både vårdens medarbetare, patienter och närstående. Det är därför det här är så viktigt i just hälso- och sjukvården, det är så mycket som står på spel. På både politisk nivå och förvaltningsnivå behöver människor ta etiskt ansvar. Det är inte bara en fråga för vårdens praktiker, säger hon.??

Vad behövs för att högsta ledningen ska ta ett större etiskt ansvar??

— Det behövs en organisation, vilket betyder beslutad ordning, struktur och rutiner. Det behövs också ett etiskt ledarskap, att inflytelserika personer visar vägen och utgör goda exempel. Det behövs öppenhet och mod.??

Menar du att de som har makt i vården måste ta ett större personligt etiskt ansvar och att organisation och struktur ska uppmana till det?

?— Ja, och att man satsar på utbildning för att höja den etiska kompetensen också för politiker och tjänstemän.??

Har du något tips till chefer i vården som vill ta ett större etiskt ansvar??

— Utöver utbildning i etik tror jag det är otroligt viktigt att chefer talar med varandra för att finna stöd, att man på något sätt går ihop och larmar när det krävs. Gå tillbaka till dig själv och fråga: Vilken människa vill jag vara? Vad kan jag trots allt göra? Ta mod till dig och ställ frågor till den högsta ledningen. Var tydlig när du ser att du blir av med de förut-sättningar som krävs för den vård du ska ansvara för.?

Om jag som anställd eller förtroendevald vill få ledarskapet att ta större etiskt ansvar, vad kan jag göra då?

?— Försök att alltid peka på konsekvenser. Om vi ska driva igenom det här, då kommer det att få den här konsekvensen. Är det vad du som politiker, tjänsteman eller chef i vården vill?

Läs mer:

På spaning efter etik.
Erika Falkenström & Anna T Höglund.
Appell förlag 2018

Smer: Arbetsgivarna måste tänka mer på etiken

?Statens medicinsk-etiska råd, Smer, uppmanar i ett brev Sveriges kommuner och landsting att skapa en nationell etikfunktion, som kan ge landsting, regioner och kommuner kontinuerligt stöd i etiska frågor.

?Smer anser att det etiska arbetet alltför ofta hänger på eldsjälars engagemang i löst sammanhållna nätverk och behöver bli mer strukturerat. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida