Anonyma tentor i Umeå

29 februari 2008

Efter påtryckningar från studentkåren inför nu Umeå universitet anonyma tentor som standard. Beslutet gäller enbart salstentor och alltså inte hemtentor, praktiska eller muntliga tentor.
– För universitetsledningen var det ett odramatiskt beslut. Även lärarna tycker att det är bra eftersom det minskar risken för att de ska anklagas för orättvis rättning, säger Lars Lustig, biträdande universitetsdirektör.
Beslutet gäller från och med 15 mars 2008.
www.umu.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida