Anorexia

8 juni 1998

Författare Heléne Glant.
Titel Sluta svälta. Handbok för dig som
kämpar mot anorexi.
164 sidor.
Förlag Natur och Kultur1998.
Cirkapris: 295 kronor.
ISBN 91-27-07129-4.

Heléne Glant, som är socionom och psykoterapeut, har lång erfarenhet av att arbeta med människor med ätstörningar. Hon har skrivit en bok som ska fungera som ett stöd för den flicka som vill försöka ta sig ur självsvälten.

Steg för steg får hon stöd att gå från det sjukliga ätbeteendet mot ett normalt, med hjälp av konkreta övningsuppgifter. På vägen får hon lära sig vad som händer med både kroppen och själen när man utsätter sig för svält. Hon får ta del av en före detta anorektikers berättelse om hur det var att leva med sjukdomen och hur tillfrisknandet skedde. Boken avslutas med en genomgång av olika behandlingsmöjligheter i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida