Anpassningsbart rum för avsked

13 maj 2002

Nu kan anhöriga ta avsked av den som har gått bort i rum som kan anpassas till den egna religionen på Karolinska sjukhuset i Stockholm. De två rummen är smyckade med konst men är religiöst neutrala. Det ena rummet är utrustat med vatten och golvbrunn för att ge möjlighet till ceremoniell tvagning. Planeringen av den nya byggnaden för obduktion och avsked har gjorts tillsammans med olika trossamfund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida