Anslag till forskning om magmassage

Vårdförbundet har delat ut nära en halv miljon kronor i forskarstöd till bland annat studier av nyttan med magmassage mot förstoppning hos äldre.

 Ur Vårdförbundets särskilda satsning på stöd till hälsoekonomisk forskning får tre olika projekt dela på sammanlagt 452 500 kronor.

* Catrine Jacobsson, sjuksköterska och medicine doktor, Umeå universitet, får 250 000 kronor. Hon och hennes forskarlag ska pröva den hälsoekonomiska QUALY-modellen för att utvärdera kostnadsnyttan av att ge äldre patienter magmassage vid  förstoppning i stället för traditionell behandling.

Den expertgrupp som bedömt ansökningarna ser det här projektet som extra angeläget. Detta eftersom det prövar om en etablerad hälsekonomisk analysmodell kan användas på ett ofta återkommande omvårdnadsproblem.

Hjärtsviktspatienter

* Anna Strömberg, sjuksköterska och medicine doktor, Linköpings universitet, och gruppen kring henne får 127 500 kronor. De ska undersöka patienters hälsorelaterade livskvalitet och de hälsoekonomiska kostnaderna för uppföljning av hjärtsviktspatienter efter sjukhusvård. En patientgrupp som får rehabilitering hos distriktsläkare jämförs med en grupp som tas om hand på en sjuksköterskebaserad hjärtmottagning.

Expertgruppen tycker att det är viktigt att visa de ekonomiska effekterna av en förändrad vårdform.

Fönstertittarsjuka

* Christina Forsberg, sjuksköterska och medine doktor, Röda korsets högskola i Stockholm, får 75 000 kronor i planeringsbidrag. Hennes forskargrupp ska göra en före-efter-studie av 50 patienter med claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka). De ska undersöka patienternas värderingar av hälsa och risk för ohälsa. Gruppen ska också ta reda på vilken information om sjukdomen som är relevant för att patienten ska kunna vara delaktig i beslut om behandlingen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida