Anställda förlorar pengar på konkursen

Sirius humanums ambulansverksamhet i Skåne har gått i konkurs. Flera av de anställda riskerar att förlora innestående lön.

Det var i början av mars som Sirius humanum ambulans AB gick i konkurs. För att få till en snabb övergång, utan drabbade patienter, slöt Region Skåne i all hast ett avtal med Falck ambulans som kommande 18 månader sköter all ambulansverksamhet i Skåne. Det hela skedde utan fackförbundens vetskap.

Övertagandet räknas som en verksamhetsövergång. Det innebär att de drygt 300 personer som har haft anställning hos Sirius i Skåne, varav 167 är medlemmar i Vårdförbundet, har erbjudits anställning hos Falck. Exakt hur många som kommer att acceptera är ännu inte klart.

Risken är stor att många får se innestående lön hos Sirius gå upp i rök. Huvudregeln är nämligen att den statliga lönegarantin endast betalas ut för fordringar tre månader bakåt i tiden. Enligt konkursförvaltaren Leif Ljungholm är det ovanligt många, jämfört med andra konkurser, som har semester och övertid sparad som är äldre än så. För att dessa ska kunna utbetalas krävs en ekonomisk utdelning i konkursen.

— Sannolikt blir det inte så vilket är väldigt tragiskt, säger Leif Ljungholm.

Enligt Sirius verkställande direktör, Anders Malmqvist, beror konkursen på att antalet uppdrag har ökat med 15 procent sedan verksamheten togs över. Han berättar att man tolkade avtalet med Region Skåne på så sätt att ett ökat antal uppdrag skulle generera en större ekonomisk kompensation.

— Men det blev inte en krona extra, vilket gjorde att vi inte kunde täcka de ökade kostnaderna.

Regionen anser däremot att kontraktet har följts, och troligtvis är orsakerna till konkursen en helt annan. För personalen var utgången i alla fall väntad. I nästan två års tid har de försökt få gehör för sådant de anser ha skötts dåligt: arbetsmiljö, fordon, teknik i bilarna, utbildning, löne­utveckling, karriärmöjligheter.

Bristerna resulterade i en omfattande personalomsättning. Bara under det senaste året har 95 medarbetare i Skåne sagt upp sig. En tredjedel av de specialistutbildade sjuksköterskorna har slutat. Inskolningen av en ny ambulanssjuksköterska kostar omkring 100?000 kronor. Att skola in 60 under ett år kostar 6 miljoner.

— Pengarna kunde ha gått till bättre saker, som löneökningar. Ambulansverksamhet är en samhällsviktig funktion som inte ska drivas av privata entreprenörer med vinstintresse, säger Rickard Uppenberg, ambulanssjuk­sköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Vad som händer efter att Region Skånes kontrakt med Falck går ut är ännu inte bestämt. Men redan under våren måste regionen besluta om hur ambulansen ska organiseras. Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att privatisering kan bidra till mångfald, utveckling och effektivitet, men medger att nuvarande situation med en entreprenör inte är önskvärd.

— Om det fortsätter i privat regi måste vi se över möjligheterna att öka mångfalden, ett sätt kan vara att regionen behåller en del av verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida