Anställdas inflytande ska redovisas

10 mars 1997

STOCKHOLM. Samtliga sjukhusdirektörer har fått i uppdrag av sjukhusstyrelsen i landstinget att se över de anställdas möjligheter till inflytande och delaktighet. Senast den 9 maj ska de i en handlingsplan redovisa bland annat hur man inom sina sjukhus arbetar med att engagera de anställda i att förbättra verksamheten, hur de anställda uppmuntras att komma med idéer och hur de anställdas kompetens tas tillvara i förbättringsarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida