Anställningsstopp för att rädda ekonomin i Lund

Anställningsstopp har införts vid universitetssjukhuset i Lund för att minska underskottet i verksamheten. Vårdförbundet är både oroligt och kritiskt.

17 augusti 2006

Det var i går som sjukhuschefen Bent Christensen fattade beslutet om ett omedelbart och totalt anställningsstopp. Motiveringen var att sjukhusets underskott enligt prognosen under sommaren har ökat med 15 miljoner kronor och för hela året riskerar att bli totalt 80 miljoner kronor.

Bent Christensen säger att det finns flera orsaker till det allt större underskottet, inte minst att akutverksamheten och läkemedelskostnaderna inom cancervården har ökat kraftigt. Samtidigt har inkomsterna för vård av patienter som bor utanför Skåne minskat.

Förvåning och oro

Vårdförbundet är kritiskt till att beslutet fattades innan förbundet informerades.

– Vi fick kännedom om beslutet i går, men först i dag träffade vi sjukhusledningen för att få information. Vi är förvånade över hanteringen och samtliga fack protesterade mot den bristande informationen vid dagens möte, säger Ingela Grahn, Vårdförbundet.

Hon är orolig för konsekvenserna.

– Risken för mer övertid, högre belastning och ökad sjukfrånvaro är stor om anställningsstoppet blir långvarigt. Sjukhuschefen har dock sagt att han ser det som en kortvarig åtgärd och vi hoppas det blir så, säger Ingela Grahn.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida