Anställningsstopp på Akademiska i Uppsala

4 mars 2002

Det omedelbara anställningsstoppet på Akademiska sjukhuset i Uppsala gäller samtliga yrkeskategorier. I beslutet ingår också att övertid och jourkompensation bara får tas ut i tid »förutsatt att detta kan ske utan att verksamheten allvarligt skadas«. Dessutom stoppas alla lönehöjningar utöver den årliga löneförhandlingen. Motiveringen är sjukhusets dåliga ekonomi.

– Om sjukhuset har så dåligt med pengar borde man i stället skära i verksamheten, säger Agneta Wiberg, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala.

En åsikt som går stick i stäv med sjukhusledningens. Den säger nämligen att man genom de här åtgärderna hoppas kunna undvika ytterligare nedskärningar i verksamheten.

Till saken hör att Landstinget i Uppsala har beslutat sig för en större satsning på personalens arbetsmiljö, just för att sjukskrivningarna och då speciellt långtidssjukskrivningarna ökar.

– Långtidssjukskrivningarna på Akademiska har ökat mycket de senaste åren, speciellt diagnosen utmattningsdepression. Risken är stor att de ökar ytterligare genom ett anställningsstopp, eftersom de som nu finns på sjukhuset tvingas arbeta ännu mer. Det kan vi inte acceptera, säger Agneta Wiberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida