Anställningsstopp på Ryhov

7 oktober 2002

På länssjukhuset Ryhov i Jönköping har sjukhusledningen beslutat om anställningsstopp. Men det är ett »principiellt anställningsstopp« och varje verksamhetschef får fatta beslutet. Orsaken är att landstinget räknar med ett stort minus i år och behöver spara.

? Det här händer varje år. I augusti kommer en prognos om minus i budgeten och då drar man åt bromsarna. Konsekvensen är att allt som startat tidigare under året stryps eller läggs på is. Sedan börjar man med nya saker igen efter nyåret, säger Vårdförbundets ordförande i Jönköping, Joakim Edvinsson, som efterlyser ett mer långsiktigt tänkande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida