Anställningsstoppet i Lund upphör med ny utvärderingsmetod

Det anställningsstopp som infördes vid universitetssjukhuset i Lund för två veckor sedan upphävs inom kort. Men bara under förutsättning att varje klinik prövar sin verksamhet med en för Sveriges del ny metod för utvärdering av nya kostnader.

29 augusti 2006

Beslutet har tagits av sjukhuschefen Bent Christensen i samråd med ledningsgruppen och de fackliga organisationerna vid sjukhuset.

– Vi tycker att det är rätt logiskt att man har koll på sin ekonomi. Det finns ju faktiskt verksamheter som har dragit igång på sjukhuset utan att det har funnits någon finansiering, säger Ingela Grahn, Vårdförbundets ordförande på sjukhuset.

Metoden används i Danmark

Den utvärderingsmetod som klinikerna nu tvingas använda går under beteckningen Sjukhusintern medicinsk teknologiutvärdering. Den infördes i sjukhusdirektörens hemland Danmark redan i mitten av 1980-talet och har sedan dess ständigt utvecklats.

Inom Sundhetsstyrelsen i Danmark (motsvarigheten till Socialstyrelsen) har det till och med inrättats ett institut som enbart ägnar sig åt att utveckla metoden och att se till att den används inom vården.

Utvärderingen som införs i Lund är en minivariant av metoden och omfattar fyra områden:

  • Införande av nya läkemedel.
  • Införande av ny utrustning.
  • Utökning av befintlig aktivitet.
  • Användning av befintlig teknologi eller läkemedel på nya indikationer.

Metoden bygger på en schablon med 18 frågor som måste besvaras av varje klinik innan verksamhetschefen tar beslut om nya ekonomiska åtaganden. De viktigaste frågorna är : Vad kostar det? och Hur ska det finansieras?

Om den finansieringsplan som upprättas visar att kliniken inte klarar kostnaderna, men att behoven är väl dokumenterade, lyfts frågan till divisions- eller sjukhusnivå. Saknas det även då pengar fungerar klinikens grundarbete som ett underlag för diskussioner om prioriteringar på regional eller politisk nivå.

Ökat patienttryck och dyra läkemedel

Det var den 16 augusti som anställningsstoppet infördes. Detta sedan det, enligt sjukhusledningen, visat sig att sjukhusets underskott under sommaren hade ökat med 15 miljoner kronor och riskerar att landa på 80 miljoner för hela året.

De verksamhetsområden som under de närmaste veckorna kan redovisa balans i sin ekonomi slipper anställningsstoppet från den 11 september. För övriga upphävs anställningsstoppet den 25 september.

Lund är inte ensamt om att under det senaste halvåret ha drabbats av stora kostnadsökningar. Flertalet universitetssjukhus dras med samma problem. De orsaker som anges är främst ett ökat tryck på akutmottagningarna samt nya effektiva men dyra mediciner, exempelvis inom onkologi och reumatologi.

– Skånska patienter ska självklart ha samma behandlingsmöjligheter som övriga patienter i Sverige. Å andra sidan måste vi se till att vi har finansiering för det någonstans i systemet, säger Bent Christensen.

Varför patienttillströmningen har ökat är det ingen som vet.

– Men självklart håller vi nu på att intensivt analysera data för att se om vi kan hitta ett svar, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida