Ansvar för 680 patienter

Skillnaden är stor i hur många patienter som sjuksköterskor har ansvar för. I Sundsvall till exempel har de kommunala sjuksköterskorna ansvar för uppemot 680 vårdtagare per natt.

Det här framgår i en ny rapport från Socialstyrelsen: Kommunernas hälso- och sjukvård i norra regionen 2003. I rapporten redovisas resultatet av en enkätundersökning bland medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Totalt 44 kommuner ingår.

Stora variationer

 Skillnaderna i omfattningen av sjuksköterskornas ansvarsområden är markanta. Dagtid varierar antalet personer i särskilda boenden som en sjuksköterska ansvarar för från som lägst 15 vårdtagare upp till över 100. Medianen är 30 patienter. Högst antal har sjuksköterskorna i Dorotea: 111 stycken.

Nattetid är variationen ännu större. Medianen är cirka 165 patienter. Men medan en sjuksköterska i en kommun ansvarar för ett 50-tal patienter kan det i en annan handla om det tiodubbla.

Värst är det i Sundsvall, där två nattsjuksköterskor vardera ansvarar för 680 vårdtagare.

– Det är inte bra, men vi har de resurser vi har. Vi har tillsammans med verksamhetschefen diskuterat att anställa en sjuksköterska på natten till de svårast sjuka patienterna inom korttidsvården, säger Britt-Marie Widén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sundsvall.

”Inte hela sanningen”

 Hon anser dock att hela sanningen inte framkommer i Socialstyrelsens rapport. Exempelvis, säger hon, framgår det inte att det i Sundsvall finns två sjuksköterskor i beredskap på natten, som vid behov kan ringas in. Dagtid ser det betydligt bättre ut. Då ansvarar varje sjuksköterska för i genomsnitt ett 20-tal patienter. Kvällstid stiger siffran till cirka 220.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida