Ansvarsbedömning kan bli möjlig trots brottsutredning

3 februari 2006

Socialstyrelsens förslag till ändringar i lex Maria kan också komma att innehålla en ändrad gränsdragning mellan Socialstyrelsens och polisens utredningar. I dag kan Ansvarsnämnden inte utreda fall som utreds av polis och åklagare.

– Vi har inget förslag ännu, men som jag ser det vore det bra om vi skulle kunna utreda även händelser som polis och åklagare har hand om, säger Johan Carlsson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Under våren beräknas det slutgiltiga förslaget lämnas till regeringen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida