Ansvarsfulla politiker önskas

3 juni 2005

Rapporten Prioriteringar i vårdens vardag är ett resultat av Vårdförbundets och Kommunals samarbete om ledarskapets betydelse för prioriteringar. Båda vill vara mer delaktiga i att ta fram lokala riktlinjer för prioriteringar, men är eniga om att det är viktigt med ett tydligt politiskt ledarskap som tar ansvar för begränsningarna i vården. Prioriteringscentrum i Linköping ger ut rapporten som kan beställas på http://e.lio.se/prioriteringscentrum.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida