Antagna efter intervju presterar bättre

6 maj 2005

På Karolinska institutet har man antagit tandläkarstudenter efter uppsatser och intervjuer sedan 1993. Tandläkaren Karin Röding har nu utvärderat resultatet och presenterar det i sin doktorsavhandling. Denna grupp studenter når bättre studieresultat och blir bättre professionella yrkesutövare, är hennes slutsats.

Och de stannar i utbildningen. Bara 3 procent hoppar av, jämfört med 16 procent av dem som antagits på betyg och 22 procent som antagits på basis av resultatet i högskoleprovet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida