Antibiotika används ofta fel på sjukhus

9 augusti 2004

Fortfarande används alltför mycket antibiotika med för brett spektrum på de svenska sjukhusen.

Var tionde patient får antingen för hög eller för låg dos eller så får de antibiotika i onödan.

Det konstaterar Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, vid Smittskyddsinstitutet i en studie gjord på drygt 13 500 inneliggande patienters antibiotikabehandling. Läs mer på www.strama.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida