Antidepressiva läkemedel

12 maj 2003

Författare Lars Grip
Titel Medicin mot livet. 227 sidor
Förlag Carlssons bokförlag 2003
Cirkapris 249 kronor
ISBN 91-7203-521-8

Om alla som äter antidepressiva läkemedel verkligen är deprimerade, ja då är det en folkhälsokatastrof. Är det inte på det viset så måste det handla om att normala mänskliga problem medicineras bort.

Detta senare påstående är författaren och journalisten Lars Grips utgångspunkt i boken Medicin mot livet. Han beskriver diagnosen depression ur ett historiskt och socialt perspektiv fram till våra dagars enorma konsumtion av antidepressiva läkemedel.

I ett kapitel diskuteras mediernas och marknadsföringen roll när det gäller den ökade receptförskrivningen sedan Prozac, det första varumärket bland dessa läkemedel, kom ut på marknaden i mitten av 80-talet. Personer som äter antidepressiva läkemedel berättar om sina erfarenheter och även de förskrivande läkarna kommer till tals.

Boken är ett ambitiöst resultat av ett tre år långt samarbete mellan Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikaberoende (RFHL) och Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).

Medicin mot livet redogör inte för vedertagen vetenskap och det är heller inte avsikten. Meningen är snarare att problematisera effekterna av de antidepressiva läkemedlen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida