Antidepressiva minskar självmordsrisk

5 juni 2012

Självmord var den klart vanligaste dödsorsaken hos personer med schizofreni som hade behandlats med bensodiazepiner i mer än fyra veckor. Det visar forskning från Karolinska institutet i Stockholm. Risken att dö var för dem 91 procent högre än under perioder när de inte hade tagit bensodiazepiner. Effekten av antidepressiva läkemedel var motsatt; risken att dö var 43 procent lägre under de perioder som personer med schizofreni behandlades med antidepressiva läkemedel.

Studien: Polypharmacy with antipsychotics, antidepressants or benzodiazepines and mortality in schizophrenia.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida