Äntligen får även offentliganställda omställningsstöd

Drygt en miljon anställda inom kommuner och landsting får i dag sin egen omställningsorganisation. Den nystartade Omställningsfonden ska ge ett bättre stöd till den som blivit av med jobbet.

2 januari 2012

Efter flera års förhandling har du som offentliganställd likvärdiga förutsättningar med dem som jobbar inom övrig privat och statlig arbetsmarknad. Tack vare det nya omställningsavtalet som började gälla vid årsskiftet har du nämligen rätt till omfattande stöd och hjälp vid en eventuell uppsägning.

Den nystartade Omställningsfonden ska aktivt hjälpa uppsagda tillbaka till ett nytt jobb. Det gäller anställda inom kommuner och landsting men också personal vid företag i Pactas avtalsområde med verksamhet inom kommuner och landsting.

Individuell hjälp

De aktiva insatserna som fonden erbjuder anpassas utifrån den enskilda individens behov och kan bestå av olika jobbsökarprogram, kortare utbildningar eller kurser för att starta eget företag.

– De individuella insatserna är en av våra hörnstenar. De personer vi hjälper har just blivit av med ett jobb och är på väg mot något nytt. Den resan ser olika ut för alla och det är därför ingen bra idé att klumpa ihop alla genom fastslagna direktiv, säger Lars Hallberg, verkställande direktör för Omställningsfonden.

Tusentals jobbsökande 

Han och medarbetarna vid fonden har förberett sig i flera månader inför starten i dag. Visionen är att alla som kan och vill ska ha ett arbete att gå till. Men hur många de årligen kommer att hjälpa är svårt att säga.

– Vi har ju ingen direkt historik att bygga på. Men vi har skickat ut enkätundersökningar till kommuner och landsting, tittat på tidigare varsel och på hur konjunkturen ser ut. Vi tror att det kommer 3 000 jobbsökande under året, men då har vi tagit lite höjd eftersom det är bättre att vara ordentligt förberedd.

Kan fylla ut a-kassan

För att trygga övergången till det nya jobbet finns möjlighet till utfyllnad av ersättningen från a-kassan samt andra former av ekonomiskt stöd. De villkor som gällde tidigare gav endast passiv ekonomisk ersättning till personer som blivit uppsagda med lång anställningstid, men de fick inget stöd för att hitta ett nytt arbete.

Fonden finansieras genom att kommuner, landsting och kommunalförbund betalar 0,1 procent av lönesumman till Omställningsfonden. De företag som är medlemmar i Pacta betalar årligen en premie som omfattar både aktiva insatser och ekonomiska förmåner, om 0,3 procent av lönesumman.

Nytt avtal

Fondens verksamhet bygger på omställningsavtalet KOM-KL som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting samt arbetsgivarföreningen Pacta träffade den 7 december 2010 med Kommunal, Offentliganställdas förhandlingsråds förbundsområden och AkademikerAlliansen. Avtalet trädde i kraft den 1 januari och ersätter det tidigare avtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida