Antologi

Lars Erik Böttiger

och Jörgen Nordenström

Å herregud, mitt i semestern.

En antologi. 293 sidor

Karolinska University Press 2003

Cirkapris 220 kronor inklusive porto

ISBN 91-89428-00-5

En samling berättelser, flera självupplevda, om och av sjuka, handikappade eller döende människor, närstående och några läkare. Alla med det gemensamt att de ger ett inifrånperspektiv som är svårt att få om man inte själv är där. Då är skönlitteraturen oslagbar. Författarna bjuder in läsaren till att ta del av sina tankar och känslor, upplevelser och sin syn på tillvaron. De vidgade perspektiv berättelserna ger är värdefulla i många yrken, men kanske oundgängliga för den som i sin profession möter människor beroende av vård och omsorg. Därför är det utmärkt att man vid Karolinska institutet i Stockholm har tagit fasta på skönlitteraturens möjligheter och gett ut denna antologi som ett komplement till den medicinska litteratur som läkarstudenterna läser.

Självklart är antologin lika användbar i andra vårdutbildningar. Och faktiskt gör urvalet av texter att vem som helst kan ha glädje av att läsa dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida