Använd din röst

Använd din röst
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Vårdförbundet är ett tydligt decentraliserat fackförbund. Det är vi stolta över! Rätten och möjlig­heten till delaktighet och medskapande är vår styrka.

När du som medlem läser detta har ett flertal årsmöten genomförts över hela landet och förtroendevalda har valts för de kommande fyra åren. På vardforbundet.se har kongresswebben öppnat och alla medlemmar kan nominera och bli nominerade till uppdrag som väljs vid kongressen i maj. Du kan föreslå dig själv eller någon annan, nomineringen är öppen till och med den 31 januari 2018.?

Under hösten firar vi att Vårdförbundet fyller hela 40 år som facklig organisation. Ett yrkesförbund är ett fackförbund som bygger på yrkestillhörighet. Och mycket har gjorts för Vårdförbundets yrkesgrupper på dessa fyra decennier. Vi kommer under hösten att blicka tillbaka på den otroliga resa som genomförts och minnas de föregångare som drivit på utvecklingen.

?Samtidigt kommer vi att blicka framåt, mot morgondagens vård, som vi ser är personcentrerad och nära patienterna. Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill förbundet uppmuntra och delar därför ut ett pris till en eller flera, som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar, mot ett mer personcentrerat arbetssätt. Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är, med prissumman 500 000 kronor, ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Årets vinnare presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 20 oktober och du som medlem är varmt välkommen!

??Socialminister Annika Strandhäll öppningstalar, vilket är ett kvitto på hur viktigt Vårdförbundets medlemmars arbete ses av politiker och beslutsfattare. De nominerade representerar så vitt skilda vårdområden som ambulans, demensvård, psykiatri och kirurgi. Välkommen att delta och inspireras. Kanske är det du som kommer att driva ett av de innovationsprojekt som får Vårdförbundspriset nästa år??

Till sist vill jag också nämna den pågående mediala debatten kring hot och våld på landets akutmottagningar. Vårdförbundet vill bredda den debatten till att omfatta hela vården, inte bara akuten. De flesta som arbetar nära patienter och anhöriga har erfarenhet av att det kan uppstå situationer där man av olika skäl hindras i sin tjänsteutövning: att rädda liv, vårda patienter, hjälpa människor. ??

Vårdförbundet kräver givetvis att arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal. Men, vi vill även fortsättningsvis verka i ett öppet samhälle och det är viktigt att vi nu för en nyanserad dialog med andra parter i samhället. Tillsammans ska vi arbeta preventivt med riskanalys och planering ute i verksamheterna. Finns den diskussionen på din arbetsplats? Hur kan du bidra med din unika erfarenhet och kompetens? Ta gärna kontakt med din förtroendevalda på arbetsplatsen och inled en dialog!

Ur min agenda i oktober:

7 oktober: ?Mötesordförande för Vårdförbundet Stockholms årsmöte??

10 oktober: ?Mötesordförande för Vårdförbundet Örebros årsmöte??

14 oktober: ?Mötesordförande för Vårdförbundet Norrbottens årsmöte??

20 oktober: ?Håller i Vårdgalan i Stockholm, Vårdförbundspriset delas ut??

24 oktober: ?Möte Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida