Använd er »nursepower«

Skådespelaren Jane Fonda var det stora dragplåstret för att locka massmedia att uppmärksamma ICN-kongressen i Köpenhamn. Med sin film om nigerianska flickor satte hon fokus på ICNs kommande satsning: en internationell studie om unga flickor.

– Kvinnoförtryck startar i barndomen, därför måste vi börja med att ändra flickornas förhållanden. Genom information om sex och preventivmedel kan sjuksköterskor spela en viktig roll i tonårsflickors liv. Vi måste göra oss av med myten om att barn börjar med sex för att vi pratar med dem om det.
Jane Fonda har sedan många år ägnat sig åt att på olika sätt stärka kvinnor och flickor och är sedan 1994 så kallad Goodwill-ambassadör för FN.

Hennes film visade tre projekt som drivs av nigerianska feminister för att minska graviditeter och aborter bland tonåringar i Nigeria. Jane Fonda uppmanade de bortåt tusen sjuksköterskor som kom till hennes föredrag att verka för att förhindra att flickor gifts bort tidigt. Att höja åldersgränsen till 18 år för giftermål skulle kunna påverka inte bara flickornas, utan hela familjernas hälsotillstånd, till exempel sakta ner farten på hiv-spridningen.

Använd er kraft
Som kvinnodominerad yrkeskår är sjuksköterskor marginaliserade, underskattade, utarbetade och underbetalda, konstaterade Jane Fonda. De som klagar eller organiserar sig är mer utsatta än andra för syndromet »kvinnor är själviska om de tänker på sig själva«.

– Det måste sluta. Ni är tolv miljoner i världen. Använd er sjuksköterskekraft (nursepower).

Sjuksköterskors ledarskap och deras möjligheter att påverka hälso- och sjukvårdspolitiken i sina hemländer var huvudteman på kongressen och att hennes ord uppskattades av åhörarna var uppenbart. Jane Fonda uppmanade också sjuksköterskorna att bli feminister, även männen.

– Om ni samarbetar med kvinnorörelsen i era länder och omsätter er numerära styrka till en politisk kraft kan ni kräva den ekonomiska och politiska respekt ni förtjänar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida