Använd vår kunskap fullt ut

När vår kunskap används fullt ut blir vården bättre, säkrare och billigare. Det är huvudbudskapet i Vårdförbundets kommunikation inför valet i höst.?

Under Almedalsveckan syntes fullt ut-budskapet mycket tydligt i Visby. På flera platser fanns avspärrningar med budskapet ”precis som den här stranden/parkbänken/ruinen så används inte vår kunskap fullt ut”.

Samtidigt öppnade vi webbplatsen fulltut.se. Precis som i andra kunskaps­intensiva verksamheter behöver vården en kontinuerlig och stark kunskapsutveckling. I dag finns ett antal hinder för att vår kunskap ska komma till bästa nytta i vården, exempelvis stela system, traditionella hierarkier, kultur och ledarskap. På fulltut.se kan du berätta om dina idéer för att komma förbi dessa hinder och göra vården bättre, säkrare och billigare.??

Vid våra frukostsamtal under Almedalsveckan har riksdagspartier­na uttalat sitt stöd för vår idé om att utbildningen till specialistsjuksköterska ska vara betald och att specialistutbildade sjuksköterskor ska ha egna ansvarsområden och specifika tjänster i vården. Rikspolitikernas bekräftelse är ett steg i rätt riktning. Ta gärna tillfället i akt inför valet i höst att kontakta dina landstings- och kommunalpolitiker. ??

Med utgångspunkt i vår undersökning om ungdomars syn på vården som arbetsplats, hade vi till Almedalen även bjudit in de politiska ungdomsförbunden till samtal. Undersökningen visar bland annat att 70 procent av de unga tycker att sjuksköterskor har för dåligt betalt för sina tre års högskoleutbildning. Undersökningen ger en mycket bekymmersam bild av rekryteringsläget till våra yrken. Lösningen stavas först och främst LÖN.?

De unga politikerna, framtidens ministrar och landstingsråd, har visserligen vården som en fråga på den politiska agendan. Men alltför få verkar reflektera kring vilket stort problem vi står inför för att försäkra oss om en god och säker vård i framtiden. Vården måste få förutsättningar att konkurrera med andra branscher som en attraktiv arbetsplats där man kan göra karriär inom sin profession och där man lönesätts efter kunskap och det bidrag man ger till verksamheten.?

För att nå en rejäl värderingsförändring och därmed en högre lön, måste vi stärka bilden av våra fyra professioner som kunskapsbärare i vården. Vår kunskap måste få mer utrymme och vi ska ha betalt för det vi bidrar med.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida