Sommarbemanning 2019

”Arbetsgivare tar inte sitt ansvar för bemanningskrisen”

”Arbetsgivare tar inte sitt ansvar för bemanningskrisen”
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande vill se långsiktiga lösningar. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, är kritisk till att kommuner och regioner ger sommarbonusar och ersätter sjuksköterskor med andra yrkesgrupper. Arbetsgivarna måste ta ansvar för en långsiktig lösning på bemanningskrisen, säger hon.

– Medlemsgrupperna behöver en längre och sammanhållen semester så det kan aldrig vara en långsiktig lösning att försöka köpa medarbetares ledighet. När det sker är det rimligt att arbetsgivare betalar ordentligt, men grundproblemet är att planeringen inför sommaren brister år efter år, säger Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande från Vårdförbundet.

Vårdfokus har skrivit om flera exempel där arbetsgivare erbjuder bonusar till, framför allt, sjuksköterskor och barnmorskor som är villiga att skjuta upp sin sommarsemester. I Region Norrbotten ger till exempel varje uppskjuten vecka 9 000 kronor extra i lön. I Örebro kommun får sjuksköterskevikarier som jobbar i vård- och omsorgsboende nästan 60 000 kronor i månaden.

Ersätts av läkarstudenter

80 procent av arbetsgivarna uppger att de har brist på sjuksköterskor, enligt Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste arbetskraftsbarometer. Sommarbonusar och inhyrd personal är akuta åtgärder som de tar till. En annan åtgärd är att ersätta sjuksköterskor med undersköterskor, operationsassistenter eller läkare under utbildning, något Vårdfokus också har skrivit om.

Sineva Ribeiro är kritisk och hon är orolig för att patientsäkerheten hotas.

– Att vårdens arbetsgivare i sin desperation att hålla vårdplatser öppna över sommaren överväger att ersätta sjuksköterskor med andra yrkesgrupper är oacceptabelt. Forskning visar att det försämrar patientsäkerheten och det drabbar också våra medlemmars hälsa. Ingen ska skadas av vård eller av att vårda andra, säger hon.

Förhandlingar pågår

Enligt Vårdförbundet handlar bemanningsbristen om att sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor söker sig till andra yrken på grund av stress och låga löner. I avtalsrörelsen, som fortfarande pågår, kräver förbundet 10 000 kronor mer i månaden för särskilt yrkesskickliga. Parterna har inte kommit överens och medlare har kallats in.

Läs mer här om Vårdfokus bevakning av läget i vården i sommar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida