Arbetsgivaren lyssnade inte på Lena

Här är ett exempel på en medlem som sökt hjälp hos Vårdförbundet:

Utan förvarning får Lena, vi kallar henne det, ett brev från försäkringskassan om att hon ska få sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension).

Lena har varit borta från jobbet länge på grund av barnafödande och en kronisk sjukdom. Hon kontaktar Vårdförbundet. En kontroll som förbundet gör visar att arbetsgivaren inte har gjort någon rehabiliteringsutredning, trots skyldighet att göra det, och kräver att en sådan genomförs. Försäkringskassan håller med och avvaktar med beslut om sjukersättning. Det dröjer dock ett halvår innan Lena kallas till företagshälsovården.

I samband med kallelsen får Lena ett löfte om ett möte med arbetsgivaren för att diskutera framtiden. Det mötet blir dock aldrig av. I stället läser en företrädare för arbetsgivaren in ett meddelande på hennes telefonsvarare om att man beslutat att hon ska arbetsträna på en bestämd arbetsplats. Ett beslut som arbetsgivaren har fattat utan att hon fått en möjlighet att själv redogöra för sin situation och de medicinska problem hon har.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida