Arbetsgivaren sänkte lönen i efterhand

En stor del av den löneökning som fyra företrädare för Vårdförbundet fått av sina chefer togs plötsligt tillbaka. De högsta förhandlingsansvariga i landstinget ansåg löneökningarna oskäliga.

4 mars 2002

I slutet av oktober förra året fick fyra heltidsfackliga Vårdförbundsföreträdare i Gävleborg den nya lön som de hade kommit överens om med sina respektive chefer. Samma lön fick de även i november.

Men i december hade lönen plötsligt sänkts, utan några diskussioner med de fyra. En av dem fick veta det först när hon öppnade lönekuvertet. Sänkningen var stor, mellan 1 500 och 2 500 kronor i månaden. Sänkningen hade inte gjorts av de chefer de hade förhandlat med, utan av landstingets centrala förhandlingsansvariga som ansåg att cheferna lokalt inte förstått sin roll och att en skälig löneökning skulle vara 600–700 kronor.
Vårdförbundet protesterade mot lönesänkningarna och begärde lokal förhandling. Den slutade i oenighet.

Frågan gick till en central förhandling mellan Vårdförbundet och Landstingsförbundet i Stockholm och den slutade med att två fick behålla sina löneökningar till och med februari i år. Från och med den 1 mars sänks lönen för de två som fått mest och lönen för den som fått minst höjs. Trots sänkningen blir lönehöjningen för alla fyra avsevärt mycket högre än de 600–700 kronor som landstinget ansåg lämpligt. De nya lönerna gäller till och med mars nästa år. Motiveringen till att godta en lönesänkning, som båda accepterat, är att Vårdförbundet i Gävleborg inte vill försvåra relationen till landstinget som arbetsgivare.

Lasse Thelander, Vårdförbundets förhandlare, är mycket kritisk till Gävleborgslandstingets åtgärd.

– Det är orimligt att ens komma på tanken att sänka lönen i efterhand. Under mina över 30 år som förhandlare har jag aldrig varit med om något motsvarande , säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida