Arbetsgivaren vill ha flexiblare scheman

10 november 1997

SÖDERMANLAND. Dagens schema är alltför stela och tar inte hänsyn till verksamheten, menar landstinget i Södermanland och efterlyser mer flexibilitet i bemanningen. Önskemålet fördes fram vid en träff i september med ett 40-tal SHSTF-företrädare från hela länet. ”Vi är inte emot ökad flexibilitet, men kräver att de anställda på respektive arbetsplats får inflytande vid förändringarna så att det blir en bra lösning för dem”, säger Solveig Lampe, ordförande i Vårdförbundet SHSTF i Södermanland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida