Arbetsledning

1 november 1999

Författare Ewa Nilsson, Eva Norén-Winsell och Sigbritt Djärv
Titel Administration och arbetsledning i vård och omsorg
327 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 480 kronor
ISBN 91-4400-717-5

En lärobok med syftet att ge blivande ledare inom vård och omsorg en grundläggande förståelse för administration och arbetsledning från ledarens perspektiv. Varje avsnitt inleds med en teoretisk genomgång, följt av exempel på de praktiska situationer man kan hamna i.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida