Arbetsliv

Anne Grönlund:Flexibilitetens gränser. Boréa 2004. 260 sidor. www.borea.nu. isbn 91-8914-033-8.

8 november 2004

Med industrialismen kom det uppstyckade arbetet, med Fords bilfabriker som sinnebilden. »Fordismen« innebar också att arbetstiden reglerades mycket strikt. Nu råder flexibilitetens era. För somliga innebär det att arbetsgivarens makt över sina anställda ökar, för andra en möjlighet att på ett smidigare sätt förena arbetets krav med fritidens önskemål.

Författaren granskar de nya arbetstidernas påverkan på arbete och arbetare i tre branscher: vården, finansmarknaden och verkstadsindustrin. Är flexibiliteten den revolution somliga påstår? Knappast, i alla fall inte för kvinnorna i vården, som har levt i flexibilitetens era rätt länge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida