Arbetslöshet

10 februari 1997

Författare Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin och Curt Hagquist
Titel Ungdomsarbetslöshet. Vardagsliv och samhälle.
215 sidor
Förlag Studentlitteratur 1996.
Cirkapris 324 kronor
ISBN 91-4461-421-7

I början av 1990-talet ökade arbetslösheten dramatiskt, inte minst bland ungdomar. Den dramatiska förändring från ett samhället med i stort sett full sysselsättning som detta innebar har diskuterats i olika sammanhang. I den här boken vill författarna bidra till den diskussionen genom att ge en översikt över kunskapen om ungdomsarbetslöshetens innebörd och konsekvenser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida