Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

De effektiva. En bok om varför välfärdens medarbetare går sönderÅsa Plesner & Marcus Larsson Tankesmedjan Balans 2019 www.tankesmedjanbalans.se

3 september 2019

Varför blir så många i vården och skolan sjuka av jobbet? Den frågan är utgångspunkten i Åsa Plesners och Marcus Larsson bok De effektiva. Båda har bakgrund i skolan — Marcus Larsson som lärare och Åsa Plesner som administrativ chef — och erfarenhet av att gå in i väggen.

Få politiker går öppet ut med att de skär ned på anslagen till skola, vård och omsorg. I stället pratar de om satsningar och storslagna mål för välfärden. Ändå upplever många medarbetare att de hela tiden får mer att göra. Hur hänger det ihop? Författarna har gått igenom alla kommuners budgetar för 2018 och hittat fullt av smygbesparingar. Samma mönster finns i regionerna. Och eftersom behoven inte minskar — det blir inte färre skolelever eller sjuka att vårda — blir effekten att lärarna och sjuksköterskorna måste jobba effektivare, med sin hälsa som insats.

Fakta

På högvarv. Att leva med ADHD av Mikael Ressem (Lind & Co).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida