Arbetsmiljön är avgörande

Allt fler samtal om den pressande arbetsmiljön inom sjukvården kommer till Yrkesinspektionen. Där konstaterar man att ingen blir utbränd på en sund arbetsplats.

7 september 1998

På Yrkesinspektionen har man en god insyn i hur svenskarna mår på sina arbetsplatser. Siv Brask, biträdande tillsynsdirektör på Yrkesinspektionen i Stockholm, säger med en suck att hon och hennes medarbetare de senaste åren fått många samtal från sjukvårdspersonal som känt sig utbränd.

– I en sund arbetsmiljö drabbas ingen av utbrändhet. Där fångar man upp signalerna från de anställda innan det gått för långt, slår hon fast. Men tillägger att hon vet att det är svårt att hinna med arbetsmiljöarbetet när organisationen är utsatt för neddragningar.
Många anställda inom sjukvården ringer till Yrkesinspektionen, bland annat för att fråga hur de ska undvika att deras stress leder till utbrändhet. Mer vanligt än tidigare är att anhöriga – till personal – ringer och är upprörda över arbetssituationen inom sjukvården. Annars är det oftast skyddsombud eller den enskilde själv som tar kontakt med Yrkesinspektionen.

Siv Brask rekommenderar den som ringer att ta kontakt med sin närmaste chef. Leder inte det till något bör den utsatta ta kontakt med sitt fackliga ombud eller med huvudskyddsombudet. Yrkesinspektionen vill alltid att organisationen själv försöker lösa sina arbetsmiljöproblem. Varje arbetsgivare har ett krav på sig att utforma arbetsmiljön så att personalen kan arbeta där utan att riskera sin hälsa.

Vitesföreläggande
Om Yrkesinspektionen efter ett inspektionsbesök bedömer att en arbetsplats inom vården inte uppfyller kraven på en god arbetsmiljö skickar de ett så kallat inspektionsmeddelande till landstinget. I det redogörs för bristerna och arbetsgivare som inte hörsammar en uppmaning om arbetsmiljöförbättrande åtgärder kan få ett vitesföreläggande. Det vitet är ingen symbolisk summa utan kan uppgå till hundratusentals kronor eller upp emot en miljon, för att avskräcka arbetsgivare från att riskera personalens hälsa.

Patientens hälsa går före
Syftet med arbetsmiljölagen är att parterna själva ska sköta arbetsmiljöarbetet och i den riktningen verkar också Yrkesinspektionen. Siv Brask tror att deras arbetsplatsbesök gör nytta genom att sprida kunskap om vad som är god arbetsmiljö. Men lagens intentioner är en sak – en annan är den krassa verkligheten med nedskärningar och omorganisationer.

– Vi märker att stressen i vården har ökat på senare år. Tidigare fick vi samtal innan problemen blivit så stora. I dag har de som ringer arbetat under stor press en lång period. Vi ser allvarligt på vårdpersonalens stress, som ju är ett förstadium till utbrändhet.

– Jag har inte träffat en enda vårdanställd som sätter sin egen hälsa före patientens, tillägger Siv Brask.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida