Arbetsmiljön bättre – men inte för alla

De kommunalt anställda sjuksköterskorna kände sig ensamma och saknade tydliga mål i arbetet - det visade en undersökning som Arbetsmiljöverket gjorde för ett år sedan. När undersökningen följdes upp nu i juli hade en del arbetsgivare åtgärdat bristerna, men inte alla.

17 augusti 2004

Arbetssjukdomarna bland landets sjuksköterskor ökade med 85 procent mellan åren 1997 och 2001. Den alarmerande ökningen fick Arbetsmiljöverket att undersöka arbetsmiljön för sjuksköterskor anställda i kommunen.

Omkring 60 arbetsplatser i Västmanland, Örebro och Värmland omfattades av en stor tillsynsinsats som gjordes förra året. Stora brister i arbetsmiljön hittades. Sjuksköterskorna var till exempel ensamma i organisationen och omfattades inte av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

? De arbetade ofta ensamma eller i par på servicehus bland 120 anställda. De glömdes ofta bort vid arbetsplatsträffarna och var de med så handlade det om de boendes behov, inte om personalens, säger Anna Rydbeck, arbetsmiljöinspektör i Örebro.

Undersökningen visade också att sjuksköterskornas arbetsbelastning ökade genom att kompetens och tillräcklig bemanning saknades i andra yrkesgrupper. Dessutom var deras uppdrag ofta otydliga och gränsdragningsproblemen mellan kommun och landsting påverkade dem negativt.

En del brister åtgärdade

Arbetsmiljöverkets inspektörer följde nyligen upp förra årets tillsyn och fann att en del av problemen har åtgärdats av arbetsgivarna, men inte alla.

? De flesta arbetsgivare tar våra krav på allvar och många har också försökt att åtgärda problemen. Enklast är det förstås att förbättra konkreta saker, som belysning och datorarbetsplatser, säger Anna Rydbeck.

Lyckade omorganisationer

Men på en del håll har man även genomfört lyckade omorganisationer, berättar hon. Sjuksköterskorna i en kommundel till exempel har fått en egen chef och bildat en egen arbetsgrupp med gemensamma arbetsplatsträffar. Det har både lett till minskad arbetsbelastning och till att de inte känner sig lika ensamma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida