Arbetsmiljön granskas i Södermanland

Vi har fått positiva reaktioner och hoppas på förbättringar. Så säger Vårdförbundets ordförande i Södermanland, Marie Håkansson efter arbetsgivarens reaktion på förbundets larm om den dåliga arbetsmiljön.

7 januari 2002

Det verkar som om arbetsgivaren har förstått allvaret. Dialogen har blivit bättre på många ställen och på alla nivåer, menar Marie Håkansson.

– Den centrala ledningen har sagt att man ska ha bättre kontroll på och granskning av arbetsmiljön. Uppdraget och ansvaret för verksamhetschefer och vårdenhetschefer ska tydliggöras.

Marie Håkansson säger också att arbetsgivaren betonat att han ska arbeta för att minska långtidssjukskrivningarna och även skapa bättre rehabiliteringsmöjligheter.

Vårdförbundet slog larm
Det här innebär inte att arbetet kommer i gång överallt.

– Alla, det gäller både chefer och enskilda medlemmar, har inte förstått hur stort problemet är, säger Marie Håkansson.

Arbetsgivarens reaktion kom sedan Vårdförbundets larm i höstas om att patientsäkerheten är i fara om inte arbetsmiljön förbättras. Landstinget i Södermanland saknar cirka etthundra sjuksköterskor och nästan lika många är långtidssjukskrivna.

Enligt Vårdförbundet har det lett till att man bland annat inte hinner rapportera alla incidenter.

– Om ingenting görs kommer problemet att bli större. Sjuksköterskorna orkar inte med hur mycket som helst, säger Marie Håkansson.

Säga upp samrådsavtal
Vårdförbundet har också dragit i gång ett arbetsmiljöarbete i de nio kommunerna. En kartläggning som gjorts visar på en rad olika brister, bland annat dålig insikt om sjuksköterskans arbete och betydelse samt deras begränsade inflytande.

– På en del håll kan vi bli tvungna att säga upp samrådsavtalet eftersom det inte fungerar, säger Marie Håkansson.

Vårdförbundet har nu begärt in listor från alla kommuner på övertid och statistik över långtidssjukskrivningar för att få ett bättre grepp över läget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida