Arbetsmiljön inte bättre

8 maj 2000

ÖREBRO. Arbetsmiljön på Regionsjukhuset har länge varit svår, inte minst på grund av alla neddragningar. Nu verkar det vara värre än tidigare. Många orkar inte längre och sjukskriver sig. Andra säger upp sig och det finns även de som gör det utan att ha något annat jobb att gå till. Personalen tycker inte att politiker och ledning lyssnar och förstår problemen. »Politikerna verkar handfallna och verkar inte veta vad de ska göra«, säger Gunilla Fredriksson, Vårdförbundets ordförande i Örebro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida